Kontakt

SafeDC Spo.o.
ul. K. Szymanowskiego 4
62-006 Gruszczyn

tel. 61 624 38 40
fax 61 624 77 52

mail: biuro@safedc.pl

Wizja

Niezależnie, czy planujesz budowę nowego Centrum Przetwarzania Danych, czy też eksploatujesz solidnie zabezpieczoną serwerownię, gwarantujemy dostarczenie dla Twojego projektu profesjonalnych i nowoczesnych usług, rozwiązań i produktów.

Misja

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorsta naszych klientów poprzez wykorzystanie wiedzy i technologii dla zapewnienia bezpiecześtwa operacyjnego w zakresie wykorzystywanych przez nich procesów i technologii IT.

SafeBox Mobile - 20ft

Wprowadzenie

W nowoczesnym podejściu realizacji usług Centrum Przetwarznia Danych coraz popularniejsze i coraz ciekawsze propozycje dotyczące mobilnego kontenera na potrzeby przenośnego Centrum Przetwarzania Danych.

Podstawowe założenia funkcjonalne:

 • kontener 20 stopowy dla odbiorów IT ok 20 kW,
 • możliwość instalacji do 4 szaf IT typu rack 42Urozmiar 800 x 1000 mm (lub 1200 mm)
 • redundantny zestaw klimatyzatorów w układzie n+1
 • modułowy, redundantny zasilacz 2x12+12 kW wraz z zestawem akumulatorówna 10 minut pracy
 • system wczesnej detekcji ognia – system zasysający typu VESDA
 • system gaszenia oparty o gaz neutralny biologicznie
 • po 2 PDU na 1 szafę rackową 32A każdy
 • kontrola dostępu, śluza wejściowa, podłoga techniczna,
 • zewnętrzny agregat prądotwórczy mocy 80 kVA w obudowie dźwiękochłonnej
 • kontener wykonany z blachy ocynkowanej trapezowej o grubości 0,75mm
 • profile nośne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
 • kontener pomalowany farbami rozpraszającymi możliwość nagrzewania się
 • kontener w klasie niepalnej do 60 minut działania płomieni
 • przepusty techniczne niepalne dla potrzeb podłączenia odpowiednio zewnętrznych dostawców mediów (zasilanie, telekomunikacja, itp)
 • możliwość szybkiej relokacji (całości) jeśli jest takie wymaganie dla potrzeb utrzymania ciągłości pracy
 • agregat jest przygotowany do tankowania w trakcie pracy

Przykładowe rozwiązanie:

Założenia techniczne:

 • klimatyzacja w układzie redundancji N+1 max. do 30 kW chłodu
 • klimatyzacja uwzględniająca parametry sprzętu IT oraz sprzętu infrastrukturalnego typu UPS, inne
 • freon odpowiednio neutralny biologicznie i dopuszczony do działania na terenie EU
 • zasilanie gwarantowane realizowane poprzez układ wew. SZR wraz z UPSami modułowymi i generatorem prądu
 • układ chłodzenia wykonany odpowiednio przy użyciu szaf rzędowej klimatyzacji precyzyjnej, lub z udziałem splitów wysokiej gęstości umieszczonych pod sufitem kontenera
 • zasilanie gwarantowane realizowane z UPSów modułowych w układzie N+1 – realizowanych w ramach jednej szafy czasem podtrzymania na poziomie 10 minut
 • wyjścia technologiczne Roxtec – odpowiednio zabezpieczone P/POZ, antywilgociowo – dla połączeń pomiędzy elementami infrastruktury zew. i wew.
 • kable zasilania – możliwość poprowadzenia z dolnej części kontenera do wewnątrz – dalej rozprowadzenie po instalacjach górnych nad szafami rakowymi w korytach typu kablofil
 • wydzielone koryta dla podłączeń energetycznych i wydzielone dla połączeń telekomunikacyjnych
 • od przodu nad szafami rack znajduje się zabudowa lekka – oddzielająca korytarz ciepły od zimnego – dla lepszego obiegu chłodzonego powietrza i jego odbiorów
 • śluza stanowi miejsce dostępu dla IT i serwisu technicznego w której znajduje się całe sterowanie infrastrukturą techniczną
 • system wczesnej detekcji dymu Vesda – system zasysających kapilar
 • gaszenie gazem neutralnym
 • kamery wizyjne dla strefy zewnętrznej (2szt) dla wewnątrz (3 szt) z rejestratorem na 90 dni
 • generator prądu zewnętrzny w obudowie dźwiękoszczelnej wielkości 80 kVA z paliwem na czas pracy do 8h przy pełnym 100% obciążeniem
 • BMS do zarządzania i kontrolowania parametrów środowiskowych wew kontenera oraz kontrolą zasilania zewnętrznego
 • dojście do strefy sprzętu IT za pomocą śluzy i kontroli dostępu
 • kontrola dostępu na bazie systemu kart zbliżeniowych i pin padów lub w trybie awaryjnym możliwość otwierania za pomocą kluczy administracyjnych
 • klapy P/POZ dla systemu wentylacji
 • kontener pokryty farbami rozpraszającymi promienie słoneczne aby jak najmniej ciepła przechodziło przez ściany do środka kontenera
 • dojście do strefy sprzętu IT za pomocą śluzy i kontroli dostępu
 • kontrola dostępu na bazie systemu kart zbliżeniowych i pin padów lub w trybie awaryjnym możliwość otwierania za pomocą kluczy administracyjnych
 • klapy P/POZ dla systemu wentylacji
 • kontener pokryty farbami rozpraszającymi promienie słoneczne aby jak najmniej ciepła przechodziło przez ściany do środka kontenera.
   

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej:

Układ chiller’ów/skraplaczy dla klimatyzacji umieszczany jest bądź na górze kontenera, bądź może zostać umieszczony na zewnętrznej ścianie kontenera w zależności od potrzeb danego rozwiązania, dzięki czemu nie zajmują miejsca wewnątrz kontenera.
Dodatkowym atutem zastosowanego przez nas rozwiązania jest możliwość wykorzystania w pracy naszych urządzeń opcji freecoolingu. Oczywiście pod warunkiek, iż kontener ulokowany jest na zewnątrz (bądź w zimnym ale sporym pomieszczeniu jak np. duże garaże).

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania możemy osiągnąć dla naszego kontenera maksymalną moc chłodzenia dostarczanego dla sprzętu IT 45 kW.

Możliwości zdalnego zarządzania i powiadamiania o awariach dla poszczególnych elementów infrastruktury kontenera (system BMS):

W zależności od modelu można monitorować ogólne środowisko związane z warunkami klimatycznymi, energią – tj rodzajem uruchomionego zasilania (zasilanie zew, UPS, GEN).Wszelkie informacje są monitowane do przeglądarki internetoweji odpowiednio sposób wystąpienia awarii jest wysyłany w dowolnych wersjach : email, SMS, fax.

Zasilanie bezprzerwowe oparte na UPS modułowych:

Zasilacze UPS zapewniające redundantny system zasilania gwarantowanego, o 3-fazowym wejściu/wyjściu, o mocy 45 kVA (wyposażony w 15 kVA moduły UPS),w systemie podwójnej konwersji, dzięki technologii DSP, zaprojektowany do pracy dla aplikacji redundancyjnych (N+1), z czasem podtrzymania ok. 10 minut.

Ogólna charakterystyka

 • Wysoki współczynnik mocy wejściowej > 0.99
 • Niskie zniekształcenia prądu wejściowego (THDi <5%)
 • Adapter WEB/SNMP
 • Znakomita stabilność napięcia wyjściowego i częstotliwości
 • Wysoka sprawność

System wczesnej detekcji VESDA

Wczesna detekcja dymu ma na celu bardzo wczesne wykrycie pożaru oraz alarmowanie o nim w celu podjęcia odpowiednich działań, jak np. wyłączenie klimatyzacji, itp.
Możliwe jest to jedynie przy wykryciu wzrostu zagęszczenia dymu o wartość niewiele większą niż stałe tło. Idealnym rozwiązaniem jest zaadaptowanie urządzenia do otoczenia, przystosowanie jego parametrów pracy do wymagań użytkownika i tym samym zapewnienie całkowitej ochrony zabezpieczonych obiektów.

Stałe Urządzenie Gaśnicze

Środek gaśniczy wykorzystywany w zastosowanym w konterze systemie przeciwpożarowym jest środkiem naturalnym i neutralnym biologicznie. Wpływ oferowanego przez nas rozwiążania na warstwę ozonową lub efekt cieplarniany jest zerowy.

Gwarancja:

 • całość instalacji posiada 24 miesięczną gwarancję na dostarczone urządzenia, oraz wykonastwo.